در حیاط کوچک

آدمِ رویایی، خاکسترِ رویاهای گذشته‌اش را بیخودی به هم می‌زند، به این امید که در میان‌شان حداقل جرقۀ کوچکی پیدا کرده و فوتش کند تا دوباره جان بگیرند، تا این آتشِ احیا شده قلبِ سرمازدۀ او را گرم کند و همۀ آنهایی که برایش عزیز بودند، برگردند.

فئودر داستایوفسکی


---


مادر اکرم و امین

خانه‌دار

سطحی و پراکنده